Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

03/04/2020 - 07:09

BDK - Trong tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, nếp làm việc, sinh hoạt của mọi người, kể cả việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong phạm vi toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng có sự thay đổi.

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương

Ngày 31-3-2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1552/UBND-KGVX triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có quy định: Các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh bố trí cho công chức, viên chức (CC, VC) sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu, mới đến làm việc tại công sở; tập trung xử lý tài liệu và trao đổi trực tuyến qua hộp thư điện tử (email).

Các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tuy nhiên vẫn đảm bảo công việc hành chính hàng ngày của cơ quan, đơn vị mình được thông suốt; thủ tục hành chính (TTHC) được ưu tiên giải quyết nhanh, gọn cho người dân, doanh nghiệp, tránh tình trạng chờ lâu, tập trung đông người.

Trong tình hình hiện nay, các giao dịch hành chính trực tiếp giữa tổ chức, cá nhân với các cơ quan hành chính ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ có xu hướng giảm đáng kể. Ngược lại, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lại đang ngày càng chứng minh rõ hiệu quả trong đời sống xã hội. Điều này đặt ra những nội dung mới trong việc giữ nếp kỷ cương hành chính với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh xuống cơ sở: Không vì dịch bệnh tác động mà cho phép lơi lỏng kỷ luật, kỷ cương.

Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp càng đòi hỏi thái độ, tinh thần phục vụ của cán bộ (CB), CC, VC... tại các cơ quan hành chính nói chung, trách nhiệm giải quyết TTHC nói riêng càng phải được nâng cao. Trong đó, mỗi CB, CC, VC, người lao động phải ý thức rõ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ. Đặc biệt là nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Trong bối cảnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng các hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người, thì đây cũng là dịp để đẩy mạnh các DVCTT mức độ 3, 4 ở tất cả cơ quan hành chính. Trong đó, CB, CC, VC phải là lực lượng tiên phong, sau đó lan tỏa tới người thân trong gia đình cùng thực hiện. Đặc biệt, với những CC trực tiếp tham gia giải quyết TTHC của tổ chức, công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và tại bộ phận “một cửa” của cấp huyện, cấp xã thì càng cần đẩy mạnh tuyên truyền về những tiện ích, lợi thế của DVCTT tới cộng đồng dân cư.

Mỗi cơ quan, đơn vị phải phân công lãnh đạo, CC, VC trực để giải quyết những tình huống cấp thiết hoặc tổ chức, triển khai những chỉ đạo có tính khẩn trong mùa dịch. Tăng cường ứng dụng thông tin trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi văn bản qua môi trường mạng, phát huy tính năng tính cực của hệ thống quản lý văn bản VNPT-IOFFICE, khuyến khích và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tăng cường giao dịch hành chính qua DVCTT mức độ 3, 4. Đây là dịp để cơ quan hành chính các cấp nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh ở nội dung “Hiện đại hóa hành chính”.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm CB, CC, VC vi phạm kỷ luật hành chính và chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để cấp dưới, cơ quan, đơn vị xảy ra vi phạm. Đối với CC, VC làm việc tại nhà, cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình với công việc, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng các sản phẩm đầu ra của lĩnh vực mình phụ trách; giữ mối liên hệ trực tuyến chặt chẽ với lãnh đạo và các bộ phận liên quan trong thực thi công vụ như khi làm việc tại cơ quan. Đồng thời, đảm bảo tốt việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 mà chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình quy định.

Từ đầu năm 2020 đến nay, sự vận hành của hệ thống chính quyền các cấp nói chung; việc giữ kỷ luật, kỷ cương ở các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh nói riêng vẫn giữ được nền nếp từ kết quả thực hiện việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN