HĐND huyện Châu Thành tán thành chủ trương sáp nhập xã Giao Long và Giao Hòa

13/09/2019 - 08:37

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Ngày 12-9-2019, HĐND huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của xã Giao Hòa và xã Giao Long về việc sáp nhập xã Giao Hòa và xã Giao Long để thành lập xã Giao Long thuộc huyện Châu Thành cũng như thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập xã Giao Hòa và xã Giao Long để thành lập xã Giao Long, huyện Châu Thành. 

Theo đó, HĐND huyện Châu Thành tán thành chủ trương nhập xã Giao Hòa và xã Giao Long để thành lập xã Giao Long thuộc huyện Châu Thành. Cụ thể: nhập toàn bộ diện tích 5,974kmvà 3.093 nhân khẩu của xã Giao Hòa với toàn bộ diện tích 5,235km2 và 4.158 nhân khẩu của xã Giao Long  để thành lập xã Giao Long, huyện Châu Thành. Xã Giao Long (mới) sau khi sắp xếp có diện tích tự nhiên 11,209km2, dân số 7.251 người.

Việc sáp nhập hai đơn vị hành chính này nhằm đảm bảo hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…  Qua đó, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tin, ảnh: Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN