HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý đất công, bãi bồi tại Thạnh Phú

16/08/2018 - 21:05

BDK - Ngày 16-8-2018, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu làm trưởng đoàn đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Hân

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Hân

Huyện có 318 thửa đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển với diện tích trên 534ha, trong đó có 314 thửa được xác lập pháp lý, còn 4 thửa đất chưa xác lập pháp lý với diện tích trên 3.576m2, gồm: 3 thửa đất nông nghiệp, phi nông nghiệp và 1 thửa đất công ích. Quá trình quản lý quỹ đất của địa phương, có 70 thửa cho thuê với hình thức không đấu giá cho các hộ thuê đất. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có 8 tổ chức sử dụng đất, diện tích 1.333ha, chiếm 3,13% so với tổng diện tích tự nhiên của huyện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện về trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình trên địa bàn một số xã thực hiện chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai; một số trường hợp thửa đất bị lấn chiếm nhưng chưa có biện pháp giải quyết triệt để.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu đề nghị thời gian tới, huyện quan tâm thu hồi đất cho thuê để xác lập pháp lý; báo cáo rõ từng trường hợp vi phạm quyền sử dụng đất cũng như những đề xuất của địa phương về HĐND tỉnh trước ngày 20-8-2018. Từ đó, HĐND tỉnh làm cơ sở kiến nghị với các ngành liên quan góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả việc thu hồi, xác lập pháp lý các diện tích đất hiện có của huyện.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN