HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách bảo vệ đất lúa, đất rừng

17/10/2019 - 20:28

Khảo sát và làm việc tại Ba Tri. Ảnh: Mộng Ni

Khảo sát và làm việc tại Ba Tri. Ảnh: Mộng Ni

Trong 2 ngày 16 và 17-10-2019, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Văn Quới làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát về thực hiện chính sách bảo vệ đất lúa, đất rừng trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng tại UBND TP. Bến Tre và các huyện Bình Đại, Ba Tri, Châu Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại các buổi khảo sát, đoàn đã nghe các huyện báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện sử dụng đất rừng, đất lúa, kết quả kiểm tra, xử lý, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Đoàn khảo sát đã ghi nhận, góp ý trực tiếp với các địa phương, nhất là các giải pháp chấn chỉnh. Đồng thời, cũng ghi nhận những kiến nghị của địa phương về các bất cập như quy hoạch còn chồng lấn, chưa đồng bộ, còn sử dụng đất chưa đúng theo quy hoạch nhưng khắc phục chậm...

  Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN