Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ

28/06/2019 - 07:07

BDK - Năm 2018 là năm có nhiều thay đổi trong ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) khi Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Chuyển giao công nghệ được Quốc hội ban hành từ năm 2017, bắt đầu có hiệu lực thi hành. Các luật này có tác động rất lớn đến sự phát triển của hệ thống các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp (DN) KH&CN. Tỉnh ngày càng chú trọng đầu tư mạnh cho phát triển KH&CN, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

Định hình cho sản phẩm mặt nạ dừa tại Công ty TNHH chế biến các sản phẩm dừa Cửu Long.  Ảnh: C.Trúc

Định hình cho sản phẩm mặt nạ dừa tại Công ty TNHH chế biến các sản phẩm dừa Cửu Long.  Ảnh: C.Trúc

Tổ chức KH&CN

Tính đến tháng 6-2019, tỉnh có 10 tổ chức, văn phòng đại diện có đăng ký hoạt động KH&CN (có 3 đơn vị thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, 4 tổ chức KH&CN là các đơn vị sự nghiệp của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và 3 đơn vị thuộc các đơn vị ngoài công lập) và 4 cơ sở đào tạo (Trường Cao đẳng Bến Tre, Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Trường Trung cấp Công nghệ và Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại Bến Tre). Các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh đến nay phát triển khá mạnh. Nhiều đơn vị đã được sắp xếp, củng cố đầu tư đổi mới, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực hoạt động, một số đơn vị đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, giao Sở KH&CN đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng phương án tự chủ. Hiện nay, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN đã xây dựng phương án tự chủ theo quy định. Có 2 đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi thường xuyên (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng) và 1 đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (Trung tâm Thông tin và Thống kê - KH&CN) được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 3-7-2017 về việc phân loại loại hình đơn vị sự nghiệp và giao quyền tự chủ giai đoạn năm 2017 - 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN.

Sở KH&CN đã cấp giấy chứng nhận 6 DN KH&CN. Các DN KH&CN đều có kết quả KH&CN hình thành kết quả nghiên cứu của chính công ty hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN, nhập khẩu máy móc thiết bị, sau đó tự ươm tạo, tùy chỉnh cho phù hợp với năng lực và điều kiện sản xuất của đơn vị. Các sản phẩm hình thành từ các kết quả KH&CN đều đã đưa ra thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng. Từ đó, doanh thu từ các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN không ngừng tăng lên.

Doanh nghiệp KH&CN

Từ khi DN KH&CN đầu tiên của tỉnh (Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long) được thành lập vào tháng 3-2017, trong 2 năm qua (2017 - 2018), các DN KH&CN đều hoạt động đem lại hiệu quả cao, tỷ trọng doanh thu của các sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN trên tổng doanh thu đạt yêu cầu, được hưởng các ưu đãi, được miễn, giảm thuế thu nhập DN. Sử dụng phần thuế được ưu đãi cho DN KH&CN, các DN đã đầu tư cải tiến, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Trong đó, phải kể đến Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới với giá trị các hợp đồng chuyển giao công nghệ trên 180 tỷ đồng năm 2017 và trên 71,2 tỷ đồng năm 2018; Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long giá trị các hợp đồng chuyển giao công nghệ cho 2 năm 2017 và 2018 lần lượt trên 2 tỷ đồng và 430 triệu đồng. Trong năm 2018, tổng doanh thu từ sản phẩm và dịch vụ KH&CN của tỉnh đạt 2.667 tỷ đồng, chiếm 5,93% GRDP của tỉnh.

Các tổ chức KH&CN, DN KH&CN đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà. Trong thời gian tới, Bến Tre cần củng cố, sắp xếp lại và phát triển các tổ chức KH&CN công lập theo hướng mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có những cơ sở trọng điểm để đủ sức giải quyết những nhiệm vụ KH&CN của ngành, lĩnh vực; bảo đảm chức năng, nhiệm vụ không chồng chéo và tính mạng lưới, hệ thống để phát huy sức mạnh. Tập trung đầu tư xây dựng một số đơn vị hoạt động KH&CN đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu chuyển hóa kết quả KH&CN, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đầu tư xây dựng, tăng cường và nâng cao năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển, dịch vụ KH&CN. Cần thúc đẩy hình thành các DN KH&CN, hỗ trợ các DN thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển trực thuộc cũng như Quỹ phát triển KH&CN của DN.

Dương Thị Kim Thoa (Sở Khoa học và Công nghệ)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN