Hiệu quả từ cuộc vận động lớn

18/05/2017 - 17:43
Cán bộ, chiến sĩ về nguồn giúp địa phương xây dựng nông thôn mới.

Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (viết tắt là CVĐ) do Quân ủy Trung ương phát động, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang tỉnh nhà phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở 4 nội dung CVĐ, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 788 của Quân ủy Trung ương về việc phát động CVĐ gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 (khóa XI), Chỉ thị số 05 (khóa XII) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương, phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” của địa phương, kết hợp với CVĐ của từng chuyên ngành, đưa CVĐ vào mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của bộ đội, tạo động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

100% cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức tốt nội dung CVĐ, từ đó xác định chức trách, nhiệm vụ được giao. Từng cá nhân xác định nội dung đăng ký cụ thể gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng, hàng quý, cấp ủy, tổ chức đảng đưa việc quán triệt thực hiện CVĐ vào nghị quyết lãnh đạo của cấp mình, kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên của CBCS phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu. Qua 3 năm thực hiện, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả như: “Quỹ đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, phong trào “Người con hiếu thảo”, “Nghĩa tình đồng đội”…; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

CVĐ đã tác động tích cực đến nhận thức, niềm tin, trách nhiệm, năng lực hành động của CBCS và quần chúng trong đơn vị. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm tình hình, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn; các kế hoạch bảo đảm cho quyết tâm tác chiến phòng thủ được phê duyệt theo phân cấp gắn với luyện tập, diễn tập, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Nổi bật trong năm 2016 là đã tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ đạt mục đích, yêu cầu.

Trong huấn luyện thực hiện đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc và các mối kết hợp, chú trọng huấn luyện thực hành, rèn luyện toàn diện để nâng cao trình độ, kỹ năng tác chiến, hiệp đồng cho CBCS để sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nhân đạo. Đã tổ chức đưa hàng trăm ngàn lượt CBCS về địa phương hỗ trợ ngày công lao động như: làm đường giao thông nông thôn; khắc phục hậu quả thiên tai; dọn dẹp, vệ sinh cảnh quan môi trường; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ… góp sức cùng địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trật tự an toàn xã hội ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đẩy mạnh duy trì chế độ ngày, tuần, làm việc theo chức trách, nhiệm vụ, quan tâm chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hệ thống biển bản thống nhất, khu vực doanh trại xanh, sạch, đẹp, thoáng mát. Lễ tiết tác phong quân nhân được củng cố, mang mặc, xưng hô chào hỏi đúng theo Điều lệnh.

Những kết quả mà CBCS lực lượng vũ trang tỉnh nhà đạt được đã phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN