Hộ nghèo cần có ý chí thoát nghèo

12/03/2019 - 20:13

Cử tri huyện Ba Tri đề nghị tỉnh có chủ trương cho các xã không công nhận hộ nghèo đối với các hộ nghèo nhưng chây lười lao động, không có ý chí vươn lên thoát nghèo.

UBND tỉnh trả lời: Vấn đề không công nhận hộ nghèo đối với các hộ chây lười lao động, không có ý chí vươn lên thoát nghèo được cử tri huyện Ba Tri quan tâm, đồng thời cũng là vấn đề UBND tỉnh quan tâm và đã có kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét. Tuy nhiên, trong thực tế thì ngoài thành viên chây lười lao động, trong hộ còn có những thành viên khác (người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ…) cần có sự trợ giúp bằng các chính sách giảm nghèo về y tế, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội... Do đó, nếu không xét hộ nghèo đối với những hộ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên khác trong hộ.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp xã, ấp, khu phố và người dân trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục đối với các thành viên chây lười lao động nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức để họ có ý chí vươn lên thoát nghèo bằng sức lao động của chính mình.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN