Hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở

06/12/2018 - 20:53

Ngày 16-10-2018, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 1849 về số lượng hộ nghèo thực tế có nhu cầu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở năm 2018 là 376 hộ. Đến ngày 30-11-2018, có 288 hộ đã vay. Số hộ có nhu cầu vay nhưng chưa vay vốn là 88 hộ. Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội hiện còn 1.683 triệu đồng và nếu không sử dụng hết sẽ trả về Trung ương trong năm 2018.

Đảng ủy, UBND cấp xã, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, trưởng ấp, khu phố… cần tiếp cận và hỗ trợ cho hộ nghèo trong việc vay vốn để xây nhà.

Theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa 25 triệu đồng/hộ, lãi suất cho vay 3%/năm (0,25%/tháng), thời gian vay là 15 năm, thời gian ân hạn là 5 năm (trong 5 năm đầu, hộ vay chưa phải trả gốc, lãi).

Ngoài ra, hộ nghèo còn được vay chương trình nước sạch (10 triệu đồng/công trình) và vệ sinh môi trường (10 triệu đồng/công trình). 

Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN