Hỗ trợ di dời trụ điện trung, hạ thế để mở rộng đường nông thôn

13/12/2018 - 20:25

Cử tri xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí di dời trụ điện trung, hạ thế để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn đáp ứng tiêu chí nông thôn mới của xã.

UBND tỉnh trả lời: Công ty Điện lực Bến Tre đã phối hợp với UBND xã Châu Hòa khảo sát thực tế, thống kê khối lượng và lập chiết tính di dời lưới điện để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn đáp ứng tiêu chí nông thôn mới của xã và gửi đến địa phương để bố trí vốn thực hiện.

Căn cứ Đề án số 3333/ĐA-UBND ngày 17-7-2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020, Công ty Điện lực Bến Tre chưa bố trí được vốn nên không cân đối thực hiện được theo đề nghị của UBND xã Châu Hòa. Do đó, địa phương cần bố trí nguồn kinh phí để thực hiện.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN