Hỗ trợ khách hàng vay gặp khó khăn “kép”

16/06/2020 - 20:10

Nhằm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sau dịch bệnh, UBND tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp như: Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc, mức độ thiệt hại do dịch Covid-19 và hạn mặn gây ra để có giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định tình hình, phục hồi và phát triển sản xuất.

Các ngân hàng thương mại kịp thời hỗ trợ khách hàng vay gặp khó khăn do tác động của hạn mặn và dịch Covid-19, nhất là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí; chủ động cân đối nguồn vốn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí theo nội dung Nghị quyết số 12, ngày 3-7-2019 của HĐND tỉnh nhằm hỗ trợ một phần khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt khuyến công nhằm giúp các doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị để mở rộng sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN