Hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc

29/05/2020 - 06:58

BDK.VN - Ngày 25-5-2020, UBND tỉnh ban hành công văn 2531 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thông báo đến tất cả các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý... nếu có nhu cầu mời các chuyên gia đến Việt Nam làm việc thì tiến hành thực hiện các nội dung sau: rà soát nhu cầu mời người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi là Chuyên gia), lập danh sách và đề xuất phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia để gửi Công an tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực) kèm theo văn bản phê duyệt của UBND cấp tỉnh tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết theo tinh thần hướng dẫn của công văn trên.

T.Thảo 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN