Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

20/02/2017 - 07:18

Có hiệu lực thi hành từ ngày 25-2-2017, Nghị định số 02 ngày 9-1-2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, quy định: mức hỗ trợ cao nhất đối với cây trồng là 30 triệu đồng/ha; sản xuất lâm nghiệp 20 triệu đồng/ha; nuôi thủy, hải sản 60 triệu đồng/ha.

Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể: 38 ngàn đồng/kg hơi đối với heo; 45 ngàn đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 35 ngàn đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

Đối với sản xuất muối, Nhà nước hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70%; thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

* Nghị định số 172 ngày 27-12-2016 sửa đổi Nghị định số 67 ngày 7-7-2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực thi hành từ 15-2-2017, trong đó bỏ quy định về ưu đãi thuế đối với chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

N. Minh (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN