Hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp khởi nghiệp

14/01/2020 - 22:48

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lê Công Thành cho biết, năm 2019, hệ thống các ngân hàng đã tích cực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN), nhất là DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp (KN) thông qua Chương trình kết nối ngân hàng - DN theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gắn với Chương trình Đồng khởi KN và phát triển DN.

Trong năm 2019, các ngân hàng đã cho 2.518 DN vay, với số tiền 15.851 tỷ đồng, chiếm 30% tổng cho vay, dư nợ đạt 8.604 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng dư nợ, tăng 23,3% so với đầu năm. Trong đó, cho 136 DN vay KN, với số tiền 691 tỷ đồng; 148 DN mở rộng sản xuất, kinh doanh, với số tiền 2.548 tỷ đồng và 93 hộ kinh doanh mới thành lập, với số tiền 76 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN tỉnh giới thiệu 63 dự án KN có nhu cầu vay vốn ưu đãi cho các ngân hàng chủ động tiếp cận, thẩm định. Kết quả, bước đầu cho vay 12 dự án với số tiền cho vay 11 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh cũng tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công diễn đàn đối thoại DN tỉnh, với chủ đề “Kết nối, hỗ trợ tín dụng, các ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của DN; các vấn đề nổi lên qua các lần tiếp xúc “Cà phê DN” giữa lãnh đạo tỉnh với DN. Qua đây, nắm bắt và giải quyết thỏa đáng các vấn đề DN, hộ kinh doanh và hợp tác xã đặt ra giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động và phát triển của các đối tượng này trên địa bàn tỉnh.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN