Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và truyền thông về “Bến Tre xanh”

10/07/2020 - 07:04

BDK - Chủ đề của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 là “Tiên phong, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM)” và “Bến Tre xanh”. Ngày 12-7-2020, lễ xuất quân chiến dịch sẽ diễn ra tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm. Phóng viên Báo Đồng khởi có cuộc phỏng vấn Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường về nội dung trên.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, chiến dịch diễn ra với lực lượng chủ yếu là tại chỗ, theo anh sẽ có những trọng tâm gì?

Anh Hà Quốc Cường: Dịch Covid-19 làm thay đổi lịch học của nhiều trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh (lịch học của sinh viên nhiều trường đến hết tháng 8-2020) nên lực lượng tham gia chiến dịch năm nay chủ yếu là lực lượng tại chỗ. Tính đến thời điểm này, có 200 lực lượng của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đồng Tháp và lực lượng Đoàn ngành TP. Hồ Chí Minh đăng ký, chủ yếu là đội hình chuyên hỗ trợ địa phương xây dựng giao thông nông thôn. Lực lượng đối ứng chủ yếu là cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Đoàn trường trực thuộc, các huyện, thành Đoàn và lực lượng của các xã Đoàn ở cơ sở.

Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Hòa (Châu Thành). Ảnh: T. Lập

Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Hòa (Châu Thành). Ảnh: T. Lập

Trọng tâm của chiến dịch là tập trung hỗ trợ các xã NTM và tổ chức truyền thông về “Bến Tre xanh”. Cái khó là nguồn lực vận động để hỗ trợ cho chiến dịch rất hạn hẹp, bởi tỉnh ta đã rất tập trung, tổ chức vận động nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ bà con bị ảnh hưởng hạn mặn và dịch Covid-19 vừa qua. Nhưng với quyết tâm cùng Tỉnh ủy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của nghị quyết nhiệm kỳ, nhất là chỉ tiêu về xây dựng NTM (còn 6 xã), chiến dịch năm nay sẽ tập trung và hỗ trợ các xã này với những công trình, phần việc cụ thể.

Anh nói rõ hơn về công tác truyền thông về “Bến Tre xanh”?

Với mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực, hướng tới thay đổi hành vi cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức và người lao động, thanh niên, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên… Đề án “Bến Tre xanh” được UBND tỉnh xây dựng với những thành tố “Xanh - Thân thiện - Năng động - Nghĩa tình” góp phần xây dựng Bến Tre trở thành địa phương “đáng sống”. Đề án đề ra 12 mục tiêu cụ thể có tác động và cần sự chung tay, đồng lòng của toàn xã hội. Chiến dịch năm nay đưa vào nội dung này và chủ yếu là công tác truyền thông về đề án nhằm nâng cao nhận thức của lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường - xử lý rác thải tại nguồn.

Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Ảnh: T.Lập

Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Ảnh: T.Lập

Cụ thể, tại buổi lễ xuất quân, 500 lực lượng sẽ tham gia thực hiện Chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”, tham gia đào hố xử lý rác cho bà con xã Thạnh Phú Đông, trồng cây xanh và thực hiện các tuyến đường hoa… Công tác truyền thông của đề án chủ yếu tập trung vào các trường học, sẽ có 36 trường (mỗi huyện 4 trường, 4 cấp học) tổ chức các hoạt động hướng về bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây xanh…

Các chỉ tiêu chiến dịch đề ra trong năm nay?

Như đã nói ở trên, với những khó khăn và lực lượng tham gia chiến dịch chủ yếu là lực lượng tại chỗ, nên lực lượng rất “mỏng”, dự kiến khoảng 5.000 lực lượng với 1 chương trình và 4 chiến dịch (4 đội hình chuyên gồm Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ và Hành quân xanh). Chiến dịch đề ra 10 chỉ tiêu, thấp hơn so với chiến dịch các năm trước.

Mặc dù thời gian chiến dịch diễn ra ngắn (từ ngày 15-7 đến 30-8-2020) và khối lượng công trình, phần việc không nhiều nhưng đảm bảo chiến dịch diễn ra đều khắp ở 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Xin cảm ơn anh!

T. Lập (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN