Hòa Lợi phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện

29/05/2020 - 06:56

BDK - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú đã lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Nông nghiệp phát triển và theo hướng nâng cao chất lượng và năng suất, tham gia tốt thị trường, góp phần tăng thu nhập cho người dân từ 21 triệu đồng lên 50,1 triệu đồng (nghị quyết là 49 triệu đồng).

Xây dựng đường Tổ nhân dân tự quản số 4, ấp Qui An chào mừng đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CTV

Xây dựng đường Tổ nhân dân tự quản số 4, ấp Qui An chào mừng đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CTV

Nâng cao thu nhập

Hòa Lợi đã phát huy thế mạnh trồng dừa, chăn nuôi bò. Xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất phù hợp với quy hoạch, định hướng và tiềm năng ở địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổng diện tích trồng dừa 855ha (tăng 197ha), năng suất bình quân 11.500 trái/ha/năm. Diện tích mía giảm mạnh, cơ bản đã chuyển sang cây trồng khác hiệu quả hơn. Xã khuyến khích người dân trồng xen, nuôi xen trong vườn dừa nhằm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác. Tổng đàn bò 3.350 con, đạt 103% so với nghị quyết. Diện tích nuôi thủy sản 89ha, tăng 10ha. Khai thác thủy sản ổn định, với 72 tàu, tổng sản lượng đạt 1.350 tấn tôm, cá các loại, tăng 150 tấn so với đầu nhiệm kỳ.

Người dân đã mạnh dạn đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất. Hiện hộ dân ứng dụng cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao như giống bò Zmal, Al ghel, BBB, heo Lăng ral, gà nòi lai thả vườn, vịt lai vòng 3, vòng 4… Từ đó, sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn xã phát triển theo hướng bền vững. Gắn với thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, xã tập trung vận động nhân dân, các hộ sản xuất, kinh doanh tham gia vào tổ hợp tác và tổ liên kết sản xuất, từng lúc tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Đến nay, xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt 14/19 tiêu chí. “Ngày Chủ nhật NTM” được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của nhân dân. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Lợi Bùi Thị Quyên, điểm nổi bật kinh tế của xã là phát triển nhanh diện tích vườn dừa, phương tiện vận tải đường thủy phát triển mạnh, ổn định nghề đánh bắt thủy sản, mở rộng nghề tiểu thủ công nghiệp, tổ liên kết sản xuất chăn nuôi bò, nuôi gà đã giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương. Bên cạnh đó, được sự đầu tư của Nhà nước, Dự án AMD, vận động xã hội hóa đã đầu tư lớn vào xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi Nam Bến Tre là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển. Đặc biệt là kinh tế nông nghiệp, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững.

Xây dựng xã nông thôn mới

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Lợi đã phát huy những kinh nghiệm, thành tựu của các nhiệm kỳ trước và kịp thời cụ thể hóa những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở nhiệm kỳ hiện tại gắn với tinh thần các năm: Hành động, tăng tốc, bứt phá. Từ đó, xã tập trung chỉ đạo thống nhất thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra; đã tạo được bước chuyển biến mới về phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hòa Lợi xác định ba nhiệm vụ trọng tâm và ba nhiệm vụ đột phá cần thực hiện. Trong đó,  ba nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là các cấp ủy và người đứng đầu đủ uy tín, năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ để đảm đương nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ đề ra. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân để phát triển. Tập trung xây dựng thành công xã văn hóa NTM trong năm 2021.

Ba nhiệm vụ đột phá là xây dựng chuỗi giá trị dừa, gắn với xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. Tập trung công tác giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn 4% trở xuống. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đạt tiêu chí NTM.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN