Hoàn thành 9/9 Đại hội MTTQ cấp huyện

06/06/2019 - 20:29

Mỏ Cày Nam là một trong hai đơn vị tổ chức Đại hội sau cùng.

Mỏ Cày Nam là một trong hai đơn vị tổ chức Đại hội sau cùng.

Đến nay, 9/9 huyện, thành phố tổ chức xong Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ cấp huyện.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Phú Hưng, MTTQ các cấp trong tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, đã phấn đấu khắc phục khó khăn, tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ các cấp đảm bảo nội dung chương trình, thời gian theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  đang được thực hiện khẩn trương. Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã xin ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghỉ hưu và đã chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo báo cáo thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 95, so với nhiệm kỳ trước tăng 5 ủy viên.

Tin, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN