Hoàn thành thu thập thông tin cấp xã vào ngày 31-12-2018

16/12/2018 - 19:36

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo 896 tỉnh (Giám đốc Công an tỉnh), tính đến ngày 23-11-2018, kết quả thu thập thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh đạt 53% trên tổng số nhân khẩu đang quản lý và kiểm tra đạt 38,6% trên tổng số phiếu thông tin thu thập.

Thường trực Ban Chỉ đạo 896 tỉnh đã thành lập tổ kiểm tra tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế tiến độ, chất lượng việc thu thập thông tin dân cư tại 3 huyện và 6 xã thuộc Ba Tri, Mỏ Cày Bắc và Châu Thành. Theo đó, Ba Tri thu thập đạt 74,7%, thực hiện việc kiểm tra kết quả phiếu thu thập đạt 47,6%; Mỏ Cày Bắc thu thập đạt 64,4%, kiểm tra kết quả thu thập đạt 66,8%; Châu Thành thu thập 49,4%, kiểm tra kết quả đạt 43,2%. Các huyện khác và TP. Bến Tre thu thập chỉ đạt từ trên 30 - 50%, có nơi chưa tiến hành kiểm tra kết quả thu thập.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác thu thập cơ sở dữ liệu thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng yêu cầu các cơ quan và địa phương đẩy mạnh tiến độ thu thập cơ sở dữ liệu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận về chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các ngành và địa phương tập trung, không để tồn đọng việc đánh giá kết quả phiếu thu. Nhất là đối với cấp xã, cần được hỗ trợ hoàn thành thu thập thông tin khoa học, hạn chế sai sót, phù hợp đặc điểm địa bàn dân cư. Không để chậm tiến độ hoàn thành thu thập thông tin cấp xã vào ngày 31-12-2018 theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN