Học tập phong cách quần chúng, gần dân, trọng dân của Bác Hồ

19/05/2013 - 17:08

Vào dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu, cùng với các phong trào thi đua lao động sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, cả nước đang bước vào đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ đề trọng tâm Cuộc vận động trong năm 2013 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Từ ngày thành lập Đảng đến nay, Đảng ta luôn khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng, quyền lợi của Đảng gắn với quyền lợi của dân tộc, nhân dân. Quan điểm quần chúng là nguyên tắc sống còn của Đảng. Đảng ban hành qui định vận hành cơ chế về nhiệm vụ đảng viên phải gắn với địa bàn nơi cư trú, tạo điều kiện cho đảng viên gần gũi nhân dân, khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của dân nơi cư trú, thực hiện tốt hơn nghĩa vụ làm công tác quần chúng của người đảng viên; góp phần củng cố mối liên hệ giữa Đảng với dân.

Hơn 1 năm qua, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện NQTW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thông qua đợt kiểm điểm theo tinh thần NQ này cho thấy, một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cả người giữ vai trò lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đã xảy ra không ít hiện tượng cán bộ xa dân và không hiểu dân, không trọng dân mà còn hành dân, hoặc chỉ lo cho lợi ích cá nhân, quyền lợi nhóm mà bỏ rơi quyền lợi tập thể. Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhiều cán bộ, đảng viên có sai phạm đã được tổ chức phê bình, phân tích đúng sai và chịu hình thức xử lý kỷ luật. Vì vậy, hậu quả là niềm tin của nhân dân có phần giảm sút, mối quan hệ giữa Đảng và dân có lúc, có nơi không được tôn trọng, gìn giữ. Cách nay hơn 60 năm, trong bài viết “Phải tẩy sạch bệnh quan liêu”, Hồ Chủ tịch đã “bắt bệnh, bốc thuốc”, cụ thể là:

“Thang thuốc chữa bệnh quan liêu: Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết. Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân. Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình…”. Qui luật tất yếu trong xây dựng Đảng, trong đấu tranh giành và giữ chính quyền đã đúc kết nên chân lý: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; Là Đảng cầm quyền. Song, Đảng ta đã thẳng thắn, mạnh dạn nhận định, dự báo rằng: Giữ được chân lý quí báu này thì sự nghiệp dù khó mấy cũng thành công. Xa rời chân lý này thì cơ đồ cha ông để lại có đồ sộ mấy rồi cũng sẽ ngả nghiêng, sụp đổ.

“Nước lấy dân làm gốc” và lo cho nước, cho dân là tư tưởng mà Bác Hồ suốt cuộc đời nằm lòng, phấn đấu thực hiện bằng được. Quan điểm quần chúng được Người quán triệt thực hiện trong cả việc lớn lao đại sự như giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN của dân, do dân và vì dân, xây dựng chế độ dân chủ, cộng hòa và cả việc nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày như trồng rau, khi ăn cơm, lúc tập thể dục… Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã xác định một trong những nội dung chủ yếu học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể.

Học tập và làm theo phong cách quần chúng, gần dân, trọng dân của Bác Hồ trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần tìm hiểu để nâng tầm nhận thức, tình cảm chính trị về từng khía cạnh biểu hiện phong cách quần chúng, dân chủ của Người thông qua cách tư duy, cách lãnh đạo, cách làm việc, cách diễn đạt khi nói và viết, cách ứng xử trong sinh hoạt hàng ngày…

Thường xuyên đi thực tế, xuống cơ sở để gần dân, hiểu dân, học dân và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là biểu hiện rõ nhất trong phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người tranh thủ thời gian để thăm hỏi các cụ già, động viên phong trào Nghìn việc tốt của các cháu thiếu nhi, gặp gỡ chiến sĩ, đồng bào tại địa phương còn khó khăn để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Vừa qua, các nhà nghiên cứu đã thống kê chỉ trong 10 năm (1955 - 1965), trong hoàn cảnh đất nước còn bị chia cắt, hậu phương lớn miền Bắc thi đua sản xuất chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, Bác Hồ đã có trên dưới 700 lượt đi công tác xuống cơ sở thăm hỏi công nhân trên công trường, đến tận trận địa thăm chiến sĩ, thăm hỏi động viên anh em thương binh, gia đình chính sách. Sẽ còn mãi hình ảnh vị Chủ tịch nước khi đã ở tuổi 70 vẫn mặc quần áo như nông dân về nơi khó khăn cùng cán bộ, nhân dân chống hạn. Người ngồi ăn cơm chung với mọi người nơi đang đào mương. Nhiều lần, Bác không hài lòng khi Bác xuống lao động chống hạn, chống lũ, đắp đê chống lụt với dân lại được cán bộ tỉnh đón tiếp quá long trọng. Lại có cán bộ cầm dù che nắng khi Bác đào đất khơi mương chống hạn cùng bà con. Người nhắc nhở: “Dân chịu được thì Bác cũng chịu được, chú làm như Bác là ông quan thời xưa”. Lần khác, nghe tin một huyện gần biển bị thiên tai, lũ lụt lớn gây thiệt hại nhiều về người và tài sản của nhân dân, Người xúc động, lo lắng và rơm rớm nước mắt; rồi cho gọi người có trách nhiệm lên báo cáo cụ thể, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo địa phương phải thực hiện nhanh phương án khắc phục hậu quả thiên tai và dặn dò nhiều lần: “Trước hết phải lo để không một người bị đói”. Tấm lòng và nỗi lòng của Bác đối với đồng bào, người dân trở thành mẫu mực về phong cách, quan điểm quần chúng. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, gần gũi nhân dân của Bác Hồ là thực hiện tốt từ lời nói, việc làm cụ thể như vậy!

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN