Học và làm dân vận theo Bác trong tình hình hiện nay

14/10/2019 - 06:44

BDK - Mở đầu tác phẩm “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật ngày 15-10-1949, Bác đã nói rõ “Vấn đề dân vận đã nói nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại”. Quả thật vậy, hiện nay công tác dân vận (DV) được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết trong mọi lĩnh vực. Thế nhưng, “hiểu thấu” và “làm cho đúng” công tác DV như lời Bác căn dặn thì vẫn còn nhiều điều cần quan tâm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đoàn cán bộ Dân vận của tỉnh tham quan Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương Cục Miền Nam. Ảnh: Nguyễn Diễm

Đoàn cán bộ Dân vận của tỉnh tham quan Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương Cục Miền Nam. Ảnh: Nguyễn Diễm

Phát huy sức mạnh nhân dân

Năm nay tròn 70 năm Bác Hồ viết bài báo DV và cũng tròn 50 năm chúng ta thực hiện Di chúc của Người. Đọc lại những điều Bác viết thật sự rất dễ hiểu, dễ nhớ, sâu sắc và đầy đủ. Theo Bác, “DV là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào”. Tức là phải tập hợp và huy động cho được sức mạnh của toàn dân vào các phong trào cách mạng. Lực lượng làm công tác DV không chỉ là những người chuyên trách công tác này, mà rất đông đảo, với nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia.

Phương pháp DV là phải “khéo”, nghĩa là sự phù hợp trong lời nói, việc làm, ứng xử với từng đối tượng cụ thể nhằm tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Người đã từng nêu luận điểm hoàn chỉnh có tính quy luật của mọi thời kỳ cách mạng: “Lực lượng của dân rất to. Việc DV rất quan trọng. DV kém thì việc gì cũng kém. DV khéo thì việc gì cũng thành công”.  Nói cách khác, công tác DV phải thật sự khoa học đồng thời phải hết sức nghệ thuật. Đặc biệt, tác phong người cán bộ làm công tác DV được Bác nói cô đọng trong 12 chữ: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.  Nền móng của vấn đề DV lại là dân chủ, dân chủ được hiểu “dân là chủ và dân làm chủ”, trong đó hạt nhân của dân chủ là lợi ích. Vì nước lấy dân làm gốc, nên mục đích chung và cao nhất của sự nghiệp cách mạng là “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác DV, trong tất cả các giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều rất coi trọng công tác DV. Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy đã lãnh đạo công tác DV tỉnh nhà đạt được nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng đã huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân. Nổi bật là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, những năm gần đây, Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần Đồng khởi 1960 trong nhân dân để biến thành sức mạnh toàn dân trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Từ phong trào này, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp và phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng giao thông nông thôn” đã được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, mang lại những kết quả phấn khởi.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, thực hiện khá chặt chẽ, đúng quy trình. Học tập phong cách đi cơ sở, phong cách làm việc, phong cách giao tiếp của Bác nhất là đối với nhân dân. Đó là “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, nội dung “Ba không, ba nên, ba cần” đã trở nên quen thuộc và dần trở thành tiêu chuẩn để cán bộ công chức thực hành trong tiếp xúc, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, soi rọi lại những lời dạy của Bác với thực tế công tác DV thời gian qua, rõ ràng vẫn còn nhiều nơi, nhiều lúc, nhiều việc chưa mang lại hiệu quả, chưa được lòng dân, chưa huy động hết “sức dân, tài dân”. Vẫn còn cấp ủy một số nơi khoán trắng công tác DV cho Ban DV, Mặt trận và các đoàn thể mà không làm hết vai trò trách nhiệm công tác DV của tổ chức Đảng. Một số nơi, cơ quan chính quyền còn nặng hành chính mà chưa chú trọng tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân và ít có nơi nào mạnh dạn xin lỗi dân khi làm sai. Nhiều công trình, dự án an sinh xã hội như chợ, cầu, đường, trường học... trong quá trình triển khai đã nóng vội, bỏ qua một kinh nghiệm quý báu mà Bác Hồ từng nói “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra sức thi hành”.

Học và làm dân vận theo Bác 

Trong tình hình hiện nay, công tác DV càng giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Để làm tốt vai trò trên, cần tiếp tục học và làm DV theo Bác. Cụ thể, các cấp, các ngành phải thường xuyên soi xét lại công việc mình làm có hợp lòng dân, có vì mục đích nhân dân, có thật sự dân chủ chưa. Trước khi triển khai chủ trương hay kế hoạch gì đến dân; đặc biệt trong các công trình, dự án thì phải giải thích cho dân hiểu, hiểu một cách thấu đáo và lắng nghe góp ý của dân rồi mới bắt đầu thực hiện. Triển khai công việc phải vừa sức dân, làm cho dân thấy được trách nhiệm và đặc biệt là lợi ích của dân. Khi dân đã hiểu, đã đồng tình với chủ trương của Nhà nước thì việc gì cũng thành công. Phải làm cho dân thực sự là chủ, dân làm chủ đúng nghĩa chứ không phải hình thức. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dù ở vị trí nào cũng đều phải xem trọng dân. Phải thấm nhuần tư tưởng của Bác “Cán bộ, đảng viên là đầy tớ của dân”, mà đã là đầy tớ thì tinh thần phục vụ là chính, phục vụ tận tình, phục vụ hết mình. Cán bộ DV phải gần gũi với nhân dân để nắm tâm tư, nguyện vọng nhân dân; hiểu những khó khăn, vướng mắc của dân và cùng tháo gỡ với dân. Cán bộ DV là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, cán bộ càng gần dân thì Đảng sẽ càng gần dân.

Các cấp ủy Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác DV nhằm củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng. Thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DV trong tình hình mới”. Quan tâm củng cố bộ máy tổ chức, chọn những người làm công tác DV có năng lực, đạo đức, phẩm chất tốt và ý thức phục vụ nhân dân. Đồng thời, từng cán bộ làm công tác DV phải không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để xứng đáng là người cán bộ DV theo phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre vừa tổ chức về nguồn tại Trung ương Cục Miền Nam nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác DV của Đảng. 

Đoàn đã đến tham quan Khu Di tích lịch sử Ban DV Trung ương Cục Miền Nam, thời kỳ 1961-1975; Ban Kinh tài Trung ương Cục Miền Nam; tham quan nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật, nơi ở và làm việc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước tại Trung ương Cục Miền Nam.

 Nguyễn Diễm

Võ Thị Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN