Hội Khuyến học vận động quỹ khuyến học trên 71 tỷ đồng

04/12/2019 - 13:38

BDK.VN - Ngày 4-12-2019, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị bầu bổ sung Ban Chấp hành lần thứ V.

Ra mắt thành viên Ban Chấp hành mới

Ra mắt thành viên Ban Chấp hành mới

Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tổng kết công tác kiểm tra 2019, chương trình hành động năm 2020; kết quả phân loại thi đua xã, phường, thị trấn 2019; dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu biểu dương các mô hình học tập; hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu của Hội Khuyến học, nhiệm kỳ 2021-2026 cấp cơ sở, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó chủ tịch hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đặng Thị Hoa cho biết, năm 2019 công tác tổ chức hội, vận động quỹ được các cấp hội quan tâm củng cố, bổ sung cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Các chỉ tiêu hoạt động đều vượt qui định của Trung ương Hội giao, như: phát triển hội viên mới, xây dựng 4 mô hình học tập, vận động xây dựng quỹ hội…

Mô hình nuôi heo đất khuyến học tiếp tục phát huy tác dụng và đa dạng. Hội đã vận động quỹ khuyến học trên 71 tỷ đồng, trong đó, trao học bổng, học phẩm, hỗ trợ học sinh nghèo 36 tỷ đồng; trao khen thưởng cho học sinh giỏi 10 tỷ đồng...

Sắp tới, Hội tập trung triển khai những điểm mới về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đảm bảo 80% hội viên học tập nội dung này. Phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài; xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập”. Tổ chức tốt Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu tiến tới Đại hội biểu dương toàn quốc.

                                                        Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN