Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

16/05/2018 - 06:52

BDK - Thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Ảnh: Thu Huyền

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Ảnh: Thu Huyền

Phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh xung quanh các vấn đề trên.

* Phóng viên: Xin bà cho biết việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 ở các cấp hội đạt kết quả ra sao?

- Bà Phạm Thị Thanh Thảo: Các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện mô hình kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18, cụ thể: tại Hội LHPN tỉnh, đồng chí Phó chủ tịch hội kiêm Trưởng Ban Gia đình xã hội; tại các địa phương như: thị trấn Thạnh Phú, đồng chí Phó chủ tịch Hội LHPN thị trấn kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, đồng chí Phó chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Lợi (Thạnh Phú) kiêm cán bộ nông thôn mới.

Qua phân công kiêm nhiệm thí điểm, bước đầu, các đồng chí được phân công đều thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện công việc nhanh chóng, hiệu quả, không chồng chéo.

* Lộ trình thực hiện Nghị quyết số 18 như thế nào, thưa bà?

- Theo hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tình hình của tỉnh, việc xây dựng kế hoạch sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan Hội LHPN tỉnh là cần thiết, nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của các phòng (ban), tránh chồng chéo, giảm đầu mối bên trong; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng hiệu quả, chuyên nghiệp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu nghị quyết của hội, cấp ủy đã đề ra. Vì vậy, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện sắp xếp từ 6 ban chuyên môn thành 4 ban gồm văn phòng và lồng ghép các ban gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đã thông qua.

Về biên chế và ban lãnh đạo, Hội LHPN tỉnh thực hiện theo đề án chung của tỉnh giảm 1 đồng chí phó chủ tịch và theo từng thời điểm, có lộ trình đơn vị thực hiện chức danh phó chủ tịch kiêm trưởng ban chuyên môn, hoặc phân công cán bộ phụ trách đảm bảo công việc, điều kiện phù hợp. Việc sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế thì đơn vị thực hiện theo lộ trình và đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động sau khi sắp xếp được thực hiện từ năm 2018 - 2020.

* Thời gian tới, dự kiến sẽ tập trung nhiệm vụ, giải pháp gì để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thưa bà?

- Đối với Hội LHPN các cấp, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với hội viên, từng bước khắc phục “hành chính hóa” hoạt động và “công chức hóa” cán bộ; tăng cường phối hợp công tác giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan; tích cực tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác với các đơn vị liên quan.

Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp, gắn với đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước và quản lý tài chính; chủ động và tự chủ thực hiện tốt kinh phí khoán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội LHPN các cấp. Tăng cường sử dụng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên. Thực hiện thí điểm chức danh phó chủ tịch hội cơ sở kiêm chức danh phù hợp đối với những nơi đủ điều kiện theo thống nhất của cấp ủy địa phương.

* Để Nghị quyết số 18 thật sự đi vào cuộc sống, các cấp hội cần phải làm gì?

- Để Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) mà cụ thể là Nghị quyết số 18 đi vào cuộc sống, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên của cơ quan Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các cấp phải nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết, thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng cán bộ, nhất là các trường hợp tinh giản, sáp nhập...

Từng cấp trong quá trình thực hiện có những bước đi, lộ trình cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế từng đơn vị theo hướng không để trùng lắp hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tập trung giảm đầu mối, giảm các khâu trung gian trong cơ quan; khắc phục sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các ban chuyên môn.

* Xin cảm ơn bà!

Phạm Tuyết (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN