Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10-2018

10/10/2018 - 13:34

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre. Ảnh: P. Tuyết

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre. Ảnh: P. Tuyết

Sáng 10-10-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 10-2018 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đến dự và chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Bến Tre, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thông tin kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Nội chính Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thông qua 7 nội dung gồm: Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; Thông qua nội dung quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Công tác cán bộ; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017.

Định hướng tuyên truyền cho tháng 10-2018, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị, báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền 7 nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua. Đối với các đơn vị không tham gia hội nghị này, Ban Tuyên giáo chuẩn bị nội dung để cấp ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 gắn với việc vận động quần chúng nhân dân, doanh nghiệp phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết năm 2018 đề ra. Đặc biệt, tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuyên truyền về phòng bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết; Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 05; hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tại các nước; kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng 10 Nga.

Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội xung quanh những sự kiện, những vấn đề quan trọng của đất nước kịp thời phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương và tham mưu cho Thường trực cấp ủy phương án chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

P. Tuyết

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN