Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến toàn quốc tháng 12-2018

14/12/2018 - 20:38

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. Ảnh: Q.Hùng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. Ảnh: Q.Hùng

Sáng 14-12-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12-2018. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bến Tre, đến dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ngành trong khối tuyên giáo; lãnh đạo ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đồng chí phụ trách tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh; báo cáo viên Trường Chính trị, Trường Quân sự tỉnh; báo cáo viên, giáo viên dạy chính trị các trường: Cao đẳng Bến Tre, Cao đẳng Đồng Khởi; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019. Năm 2018, nước ta tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Quốc hội giao; trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đã thông tin những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và những giải pháp trong thời gian tới.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị báo cáo viên các cấp lựa chọn các nội dung của hai chuyên đề để tuyên truyền phù hợp với địa phương, đơn vị, qua đó tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đúng tiến độ; tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thông tin đầy đủ, đa chiều về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phản ánh việc người dân di dân tự do và các nhóm giải pháp khắc phục. Tuyên truyền về chiến thắng biên giới Tây - Nam và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Q. Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN