Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chợ Lách

05/08/2020 - 12:23

BDK.VN - Ngày 4-8-2020, UBND huyện Chợ Lách tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chợ Lách 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020. Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Võ Văn Tới đến dự.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện Chợ Lách giai đoạn 2015-2020.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện Chợ Lách giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua,  các phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tốc độ tăng về giá trị sản xuất bình quân của huyện 5 năm qua đạt 10,25%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 53 triệu đồng/năm, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015. 

Từ hiệu quả của phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt các tổ chức cơ sở Đảng nâng lên, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị được phát huy.

Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Sự đồng thuận, hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đều đạt trên 99%. Giai đoạn 2011 - 2019, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp và nhân dân đóng góp hơn 736 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 33,8%.

Hội nghị đã tuyên dương 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện Chợ Lách giai đoạn 2015 - 2020.

Tin, ảnh: Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN