Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

14/09/2018 - 22:42

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Q. Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Ảnh: Q. Hùng

Sáng 14-9-2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Đại tá Phạm Thái Sơn - Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện và thành phố, UBND 10 xã ven biển đến dự.

Qua 10 năm thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể quán triệt sâu sắc và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Qua đó, thu hút đông đảo các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân có những hoạt động hướng về biên giới biển.

Nhiều dự án lớn của Trung ương, của tỉnh đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh đã được triển khai trên khu vực biên giới biển, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phát huy được ý thức trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển ngày càng vững chắc.

UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, học tập sâu rộng cho cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng về xây dựng nền Biên phòng toàn dân; về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trong tham gia xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng nhấn mạnh: Các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc; triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2898 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược biển đến năm 2020, Nghị định số 71, ngày 3-9-2015 của Chính phủ “về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia theo Chỉ thị số 01, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Xây dựng các xã biên giới biển vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, làm cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thực sự là sự nghiệp của toàn dân, tạo sự nhất trí, đồng thuận và quyết tâm cao của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã, ấp vững mạnh toàn diện; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền; củng cố các đoàn thể, hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các xã biên giới biển của tỉnh, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị, các cấp, các ngành và toàn dân tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” 10 năm qua; phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng vào năm 2019. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đem lại hiệu quả thiết thực, nhằm khích lệ, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN