Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi

11/09/2019 - 13:28

BDK.VN - Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thắng Lợi vừa chính thức được thành lập và tổ chức Hội nghị các thành viên quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của HTX.

Đại biểu tham gia Hội nghị.

Đại biểu tham gia Hội nghị.        

Đây là HTX nông nghiệp thứ 2 được thành lập trên địa bàn xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

Chủ tịch HND tỉnh Lao Văn Trường,  Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh  Phan Chánh Thi, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Võ Tiến Sĩ, Phó chủ tịch HND huyện Chợ Lách Trần Tất Linh đến dự.

Hội nghị đã thông qua các nội dung về Điều lệ HTX, phương án sản xuất, kinh doanh của HTX; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; Quy chế thi đua - khen thưởng.

Đồng thời. đại biểu tiến hành bầu Hội đồng quản trị 3 thành viên, Ban kiểm soát 3 thành viên. Ông Phạm Hồng Khánh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Thắng Lợi.

Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi là một tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu. Có tư các pháp nhân do 67 thành viên tự nguyện thành lập và có nhu cầu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Vốn điều lệ 1 tỷ đồng do thành viên góp vào. Mỗi thành viên góp tối thiểu 1 triệu đồng, tối đa không quá 20% vốn Điều lệ.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, HTX được phân phối cho Quỹ phát triển chiếm 30%, Quỹ dự phòng 5%, Quỹ phúc lợi 3%, Quỹ khen thưởng 2% và còn lại 60% thu nhập phân phối cho thành viên.

Tin, ảnh: Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN