Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19

27/11/2019 - 07:25

Trong 2 ngày 27 và 28-11-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 19.

Hội nghị sẽ thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 và Nghị quyết năm 2020; báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hành động số 32 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 29 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2020, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2019; kiểm tra chấp hành một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN