Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam

09/11/2018 - 19:02

Các đại biểu nghe triển khai Nghị quyết. Ảnh: H. Hiệp

Các đại biểu nghe triển khai Nghị quyết. Ảnh: H. Hiệp

Sáng 9-11-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 24 của Bộ chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, cho các đồng chí là bí thư hoặc phó bí thư, báo cáo viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Khối.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo nội dung cốt lỏi của Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Đồng chí Tôn Đức Lộc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Trong đó, gồm: nội dung tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; công tác cán bộ; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8…

  Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN