Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

06/12/2018 - 13:27

Hội nghị tại điểm cầu Bến Tre. Ảnh: A. Nguyệt

Hội nghị tại điểm cầu Bến Tre. Ảnh: A. Nguyệt

Ngày 6-12-2018, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc cho cán bộ Công đoàn chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Tại điểm cầu trung ương, có TS. Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới cùng các Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lần lượt nêu các chuyên đề liên quan đến hoạt động LĐLĐ.

Tại cầu Bến Tre, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức điểm họp tại Phòng họp trực tuyến Viettel Bến Tre. Tham dự, có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn, các ban trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Bến Tre, các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu công nghiệp, Chủ tịch CĐCS một số công ty. Các huyện cũng tổ chức điểm cầu tại huyện.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai, quán triệt các chuyên đề về: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn; đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn trong tình hình mới; đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn.

Hội nghị còn thảo luận và giải trình những ý kiến về Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Sau hội nghị, đại biểu viết thu hoạch thể hiện nhận thức của bản thân về nghị quyết và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN