Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018

09/01/2019 - 19:59

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tham luận. Ảnh: HT

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tham luận. Ảnh: HT

Sáng 9-1-2019, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự hội nghị có Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương trong cả nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước chủ trì điểm cầu Bến Tre.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã trình bày báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị được nghe 9 ý kiến tham luận của đại diện các bộ, ngành, địa phương, nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, nêu lên những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật TĐKT và định hướng công tác năm 2019.

Phát biểu tham luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cho biết, công tác TĐKT tại tỉnh năm qua có bước phát triển khá tốt, đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua có tác dụng thiết thực, nhất là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Để công tác TĐKT đạt nhiều kết quả trong năm 2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước kiến nghị, Ban TĐKT Trung ương tham mưu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ; quan tâm, hướng dẫn thực hiện thống nhất việc tổ chức các cụm, khối thi đua do bộ, ngành Trung ương tổ chức, tránh chồng chéo với việc tổ chức cụm, khối thi đua ở tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác TĐKT năm 2018.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào trở thành động lực cách mạng, một phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách tạo đột phá, đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tinh thần chung là phải quyết liệt hơn.

Các bộ, ngành, địa phương cần phát động phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng chương trình hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, Ban TĐKT Trung ương cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về công tác TĐKT; tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo sửa đổi Luật TĐKT để trình Quốc hội vào tháng 10-2019.

Hoa Tranh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN