Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục khởi nghiệp

31/10/2019 - 21:00

Ngày 31-10-2019, tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Mỏ Cày Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục khởi nghiệp cho học sinh trung học.

Tham luận của các đại biểu tập trung làm rõ những thuận lợi và khó khăn của hoạt động truyền thông và giáo dục khởi nghiệp cho học sinh; việc xây dựng các mô hình và trải nghiệm ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh; việc triển khai tài liệu giáo dục khởi nghiệp ở trường THCS và trường THPT; việc định hướng nghiên cứu khoa học cho học sinh và kết nối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp - khởi nghiệp trong nhà trường.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018-2019, tất cả trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đều có tổ chức dạy nghề “Tìm hiểu kinh doanh”; đa số trường THPT và một số trường THCS có xây dựng được mô hình giáo dục trải nghiệm về khởi nghiệp. Năm học 2019-2020, toàn bộ trường THCS, THPT trong tỉnh đều triển khai giảng dạy nội dung giáo dục khởi nghiệp theo bộ tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam biên soạn.

Đức Cần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN