Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi năm 2018

28/11/2018 - 18:51

Cán bộ tham gia nội dung thi xây dựng và báo cáo kế hoạch chiến đấu.

Cán bộ tham gia nội dung thi xây dựng và báo cáo kế hoạch chiến đấu.

Sáng 28-11-2018, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ phó tham mưu trưởng, tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, trợ lý, chỉ huy trưởng ban CHQS xã, phường, thị trấn giỏi năm 2018.

Có 99 cán bộ phó tham mưu trưởng, tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, trợ lý tác huấn của các ban CHQS huyện, thành phố, trung đoàn bộ binh khung thường trực 895 và chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, phường, thị trấn tham gia hội thi.

Trong thời gian 3 ngày (từ 28 đến 30-11-2018), các thí sinh tham gia tranh tài với nhiều nội dung.

Cấp tiểu đoàn: Xây dựng và báo cáo kế hoạch chiến đấu một hình thức chiến thuật cấp tiểu đoàn bộ binh ở địa hình đồng bằng nhiều kênh rạch (vận động phục kích, vận động tập kích, vận động tiến công địch đổ bộ đường không); lý thuyết về công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu cấp đại đội, tiểu đoàn; điều lệnh quản lý bộ đội; các văn bản, chỉ thị về quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy; quy định tổ chức nghi lễ trong quân đội, tổ chức thực hành điều lệnh đội ngũ, bắn súng ngắn bài 1 K54.

Cấp đại đội: Xây dựng và báo cáo kế hoạch chiến đấu một hình thức chiến thuật cấp đại đội ở địa hình đồng bằng nhiều kênh rạch (vận động phục kích, vận động tập kích, vận động tiến công địch đổ bộ đường không).

Cán bộ là trợ lý: Xây dựng và báo cáo kế hoạch quân báo - trinh sát; dân quân; phòng không trong tác chiến phòng thủ cấp huyện; các văn bản lý luận, nguyên tắc sử dụng lực lượng binh chủng ngành; điều lệnh quản lý bộ đội; các văn bản, chỉ thị về quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy.

Chỉ huy trưởng được tuyển chọn của ban CHQS các xã, phường, thị trấn: Xây dựng, báo cáo kế hoạch chiến đấu phòng thủ hoặc kế hoạch phòng không nhân dân cấp xã theo Thông tư số 108/2016/TT-BQP ngày 16-7-2016 của Bộ Quốc phòng về quy định nội dung, trình tự lập và phê chuẩn kế hoạch hoạt động của dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sở chỉ huy các cấp về công tác dân quân tự vệ; thực hành huấn luyện một nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh hoặc chiến thuật cấp trung đội dân quân tự vệ; bắn súng ngắn bài 1 K54 theo sách huấn luyện dân quân tự vệ các bài bắn súng bộ binh.

Hội thi là cơ sở để đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và làm cơ sở thống nhất các nội dung đã huấn luyện. Đồng thời, phát huy những nhân tố tích cực, điển hình, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; kịp thời chấn chỉnh những mặt còn yếu kém để có phương pháp, kế hoạch bồi dưỡng đạt chất lượng cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện ở địa phương.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN