Họp Ban Chỉ đạo xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

23/05/2019 - 19:46

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hữu Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hữu Hiệp

Ngày 23-5-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp với Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng tầm nhìn chiến lược (TNCL) phát triển tỉnh để nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị xây dựng TNCL. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, BCĐ xây dựng TNCL cho biết: BCĐ đã thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề cương (Đầu bài) TNCL, tại cuộc họp ngày 12-4-2019 để xin ý kiến. Sau đó hoàn chỉnh Đầu bài, gửi cho 8 đơn vị tư vấn có uy tín, năng lực mời tham gia đề xuất. Đến ngày 20-5-2019, BCĐ nhận hồ sơ và tiếp nhận đề xuất của 5 đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Quyết định số 815 thành lập Hội đồng xét chọn đơn vị tư vấn xây dựng TNCL, gồm 9 thành viên, do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng, cùng Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng làm Phó chủ tịch Hội đồng. Đồng thời, mời một số lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông cửu long… làm các ủy viên Hội đồng. Cuộc họp cũng đã thảo luận cho ý kiến một số nội dung liên quan như quy trình tổ chức mở hồ sơ tham dự của các đơn vị tư vấn; thời gian họp hội đồng xét chọn; phương thức đánh giá, chấm điểm hồ sơ của các đơn vị tư vấn …

Trao đổi tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cho rằng, có được một TNCL là cực kỳ quan trọng, nó giúp cho tỉnh định hướng phát triển không chỉ trước mắt mà mang tính chiến lược lâu dài. Do vậy, mọi công việc chuẩn bị phải hết sức khẩn trương, thật cụ thể, thận trọng. Ban Chỉ đạo cần thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là hội đồng xét chọn, bởi đây là vấn đề lớn, mang tính chiến lược, có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN