Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

24/06/2020 - 22:13

BDK.VN - Chiều ngày 24-6-2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tổ chức họp xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 - 2021 (lần 2). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Khoa học và Công nghệ, có 33 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm 2020 - 2021 được đề xuất thực hiện. Trong đó, lĩnh vực tài nguyên và môi trường có 6 nhiệm vụ; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có 9 nhiệm vụ, lĩnh vực y tế có 2 nhiệm vụ, lĩnh vực kỹ thuật công nghệ có 11 nhiệm vụ, lĩnh vực văn hóa, xã hội và du lịch có 5 nhiệm vụ.

Trên cơ sở các đề xuất nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 - 2021 theo từng lĩnh vực, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá tính cấp thiết, mục tiêu, hiệu quả của từng nhiệm vụ, từ đó xác định những nhiệm vụ cần thiết triển khai thực hiện.

Qua thảo luận, các thành viên Hội đồng đã thống nhất lựa chọn 15/33 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai năm 2020.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho rằng, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực được lựa chọn phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh và có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho từng địa phương.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN