Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện mở rộng chuẩn bị cho công tác tuyển quân 2019

04/01/2019 - 22:46

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện mở rộng chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2019. Ảnh: Hoàng Loan 

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện mở rộng chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2019. Ảnh: Hoàng Loan

Ngày 4-1-2019, Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành (HĐNVQS ) Dương Văn Phúc chủ trì cuộc họp HĐNVQS huyện mở rộng để nắm tình hình chuẩn bị tuyển quân.

Đến thời điểm này, các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo đúng quy trình. Các địa phương chủ động chuẩn bị nguồn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đăng ký thanh niên tuổi 17 cơ bản đảm bảo. HĐNVQS được kiện toàn đúng thành phần. Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan được quan tâm thực hiện. Công tác xét duyệt chính trị, bình nghị công khai, dân chủ tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tổng điều khám toàn huyện 827 thanh niên. Qua khám có 400 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, có 1 đảng viên. Chỉ tiêu năm 2019, huyện giao 165  thanh niên cho đơn vị nhận quân, gồm: Lữ đoàn Bộ binh 309 Quân Đoàn 4 ở tỉnh Đồng Nai; Trung đoàn Bộ binh 9 Sư đoàn Bộ binh 8 ở tỉnh Đồng Tháp.

Huyện tổ chức lễ giao nhận quân vào sáng 20-2-2019 tại Trung Tâm văn hóa huyện.

Để công tác giao nhận quân đạt kết quả tốt từ nay đến ngày giao quân, Chủ tịch HĐNVQS huyện Dương Văn Phúc chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt các công việc như: tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ đồng loạt vào ngày 24-1-2019; đưa thanh niên xét nghiệm HIV, ma túy; tổ chức lễ cấp phát quân trang vào ngày 16-2-2019; liên hoan đưa tiễn tân binh theo phương châm “liên hoan tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện”, huấn luyện phổ thông trước khi nhập ngũ. HĐNVQS huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức đoàn đến gia đình tân binh nắm tình hình, tư tưởng thanh niên để kịp thời tháo gở khó khăn tạo mọi điều kiện để thanh niên an tâm lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Từng thành viên HĐNVQS huyện theo dõi nắm tình hình địa phương để tháo gở.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN