Họp Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/10/2019 - 06:44

BDK.VN - Chiều 18-10-2019, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện (lần 4) chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiện kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Thông báo số 3 của Tiểu ban Văn kiện; nghe thông qua Đề cương báo cáo nội dung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thông qua Đề cương báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội; đề xuất hệ thống các chỉ tiêu và phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thành phố; đề xuất chủ đề, phương châm Đại hội, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn 2030.

Các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý chấn chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quan trọng để các văn bản đạt theo đúng trọng tâm yêu cầu đề ra. Đặc biệt, các định hướng lớn mang tính đột phá và chỉ tiêu chủ yếu có tính liên thông đến năm 2025 - 2030.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi ghi nhận những nỗ lực chuẩn bị các văn bản của Tiểu ban Văn kiện và cho rằng, cần tiếp thu một cách nghiệm túc các ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn chỉnh tiến tới các bước thông qua trong khoảng tháng 11-2019. Đồng thời, trong việc xây dựng đề cương báo cáo chính trị cần đánh giá việc xây dựng Nghị quyết phải tính đến chất lượng, rút ra các bài học kinh nghiệm. Mục tiêu tổng quát cần thể hiện chủ đề rõ ràng, cô đọng, thể hiện sự khát vọng đi lên, hướng đến tầm nhìn 2030, 2045. Chú trọng kết hợp hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, chọn các khâu đột phá tập trung, tránh dàn trải.  Vấn đề quan trọng là làm sao để các cấp đưa ra được một Nghị quyết tốt, bởi đây là sản phẩm cuối cùng, cụ thể. Do vậy, quy trình thực hiện cần có sự phối hợp, hướng dẫn thận trọng, chặt chẽ, có sự góp ý rộng rãi của từng cấp ngành, người dân.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN