Hưng Lễ nhân rộng mô hình hiệu quả từ Dự án AMD

22/11/2019 - 08:02

BDK - Xã Hưng Lễ (Giồng Trôm) có 70% người dân sống bằng nghề nông. Đặc thù của xã nằm gần sông lớn, chịu ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu (BĐKH) nên thu nhập từ nông nghiệp rất thấp. Giao thông chưa phát triển nên việc thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm là rất khó khăn. Năm 2019, kinh tế - xã hội của xã chuyển biến tích cực, huy động được nhiều nguồn lực chăm lo cho người nghèo, trong đó có sự hỗ trợ rất lớn từ Dự án AMD.

Sản phẩm của mô hình sản xuất dừa hữu cơ. Ảnh: Kim Phụng

Sản phẩm của mô hình sản xuất dừa hữu cơ. Ảnh: Kim Phụng

Tác động tích cực từ dự án

Năm 2014, dự án đã đầu tư 4,558 tỷ đồng, gồm đầu tư công trình, Quỹ đồng tài trợ, Quỹ xoay vòng theo hình thức nông dân dạy nông dân, lập kế hoạch kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực về rủi ro thiên tai, chi phí đầu tư trực tiếp các mô hình trình diễn. Dự án đã tổ chức xây dựng chuỗi giá trị dừa hữu cơ 443ha, với 591 hộ dân tham gia, đến nay đã phát triển lên 546ha, có 700 hộ tham gia. Có 8 nhóm đối tượng được cấp dụng cụ đo độ mặn cầm tay để kiểm soát độ mặn trong quá trình sản xuất. Có 41 người được đào tạo về quản lý rủi ro thiên tai và giảm thiểu ảnh hưởng BĐKH, 42 nhóm tín dụng tiết kiệm, 183 thành viên, với tổng dư nợ trên 972 triệu đồng. Thực hiện công trình đường liên ấp, dài 1.689m, rộng 4m, tổng vốn 2,932 tỷ đồng, trong đó vốn AMD 1,524 tỷ đồng, có 500 người hưởng lợi.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Phát triển Trương Văn Nguyền, đến nay dự án đã có những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện chịu sự ảnh hưởng của BĐKH. Trong các mô hình canh tác thích ứng với BĐKH đã triển khai từ năm 2014 đều được người dân ứng dụng từ nguồn vốn tự có. Quy mô của các mô hình này phù hợp với điều kiện hộ nghèo, không chiếm nhiều diện tích, đầu tư ban đầu phù hợp, kỹ thuật chăm sóc dễ, có thể nhân rộng nhanh.

Tác động của dự án đã giúp nhiều hộ dân, nhất là người nghèo chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi sang ngành nghề phi nông nghiệp để có việc làm và thu nhập, giảm rủi ro trong điều kiện BĐKH, góp phần tăng năng suất các sản phẩm chính và tạo việc làm ổn định lâu dài. Tạo thêm sinh kế mới để thích ứng với BĐKH như tăng thu nhập cho người dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 41 triệu đồng, tăng 23,5 triệu đồng so với đầu kỳ dự án. Với tỷ lệ nữ tham gia các hoạt động của dự án là 40% cho thấy dự án đã thực hiện tốt việc lồng ghép giới.

Tăng vốn cho mô hình sinh kế

Dự án mang tính bền vững cao, các kiến thức về rủi ro thiên tai và BĐKH tiếp tục được áp dụng vào công tác quản lý cấp xã; các thiết bị đo độ mặn tiếp tục là công cụ phục vụ đắc lực cho hộ dân để giảm thiểu rủi ro về xâm nhập mặn. Các hộ dân với kỹ thuật được chuyển giao từ dự án sẽ tiếp tục áp dụng vào các hoạt động sinh kế của mình để cải thiện năng suất, nâng cao thu nhập. Các nhóm đối tượng mục tiêu tiếp tục được duy trì và nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả với sự tiếp nhận và hỗ trợ của các ngành, đoàn thể ấp, xã. Cộng đồng chấp nhận và tiếp tục tham gia các hoạt động của dự án, duy trì bảo dưỡng công trình, giám sát thực hiện đối với các hoạt động trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Phát triển Trương Văn Nguyền cho biết thêm, xã đã đầu tư mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH, năng lực lập kế hoạch kinh tế - xã hội. Địa phương biết kết hợp với nguồn lực khác như từ khuyến nông đã đầu tư mô hình nuôi cá lóc và tôm thẻ chân trắng, đang được thực hiện. Mô hình tiêu thụ dừa trái, sản xuất phân hữu cơ, góp phần tăng cường cải thiện về điều kiện sống của hộ nghèo.

Sắp tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi các hoạt động đang thực hiện. Xây dựng kế hoạch tiếp nhận, nhân rộng các mô hình hiệu quả từ dự án. Tăng cường vốn cho các mô hình sinh kế để hộ nghèo có thể tiếp cận toàn diện nhằm cải thiện thu nhập.

Hộ nghèo năm 2019 của xã theo tiêu chí mới là 207 hộ, chiếm tỷ lệ 10%, giảm 3,5% so với năm 2018; hộ cận nghèo 62 hộ, chiếm tỷ lệ 3%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%. Xã đã giải quyết việc làm cho 450 lao động qua đào tạo nghề nông thôn.

Vũ Tiến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN