Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, giáo viên

20/05/2019 - 21:29

Trưởng phòng giáo dục mầm non Nguyễn Thị Thanh Bình hướng dẫn đánh giá xếp loại năng lực quản lý hiệu trưởng.

Trưởng phòng giáo dục mầm non Nguyễn Thị Thanh Bình hướng dẫn đánh giá xếp loại năng lực quản lý hiệu trưởng.

Từ ngày 20 đến 23-5-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông.

Nội dung tập huấn gồm những vấn đề chung về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; quy trình đánh giá; tập hợp và sử dụng minh chứng trong đánh giá, xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn; hệ thống biểu mẫu sử dụng trong đánh giá, xếp loại; một số lưu ý cần triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại; hỏi đáp về đánh giá chuẩn hiệu trưởng, giáo viên.

Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 25 của Bộ GD&ĐT gồm 5 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí. Cụ thể, 5 tiêu chuẩn: phẩm chất nghề nghiệp; quản trị nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Mỗi tiêu chuẩn có một số tiêu chí, mỗi tiêu chí được đánh giá theo 3 mức: đạt, khá, tốt.

Chuẩn hiệu trưởng có mục đích quan trọng nhất là để bồi dưỡng phát triển năng lực quản trị trường học của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non thông qua việc hiệu trưởng tự đánh giá hàng năm và cơ quan cấp trên đánh giá hai năm một lần.

Trưởng phòng Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết, việc sử dụng kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng để đánh giá công chức, viên chức hoặc thi đua cuối năm không được quy định tại Thông tư số 25. Trong quá trình đánh giá,  đối chiếu nội dung tự đánh giá của công chức, viên chức với tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá của chuẩn hiệu trưởng thì có thể thấy sự tương đồng, thống nhất với nhau; linh hoạt vận dụng chuẩn hiệu trưởng trong xây dựng chi tiết một số tiêu chí của nội dung đánh giá cán bộ quản lý để đảm bảo sự thống nhất theo quy định tại Nghị định số 56 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN