Hướng dẫn hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

31/03/2020 - 20:27

BDK - Thông tư số 01 ngày 13-3-2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo Điều 4, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc là số dư nợ gốc hoặc lãi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính, phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19, khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ như nêu trên được thực hiện trong các trường hợp: số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký, số dư nợ đã quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày liền kề sau 15 ngày kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành.

Áp dụng cho cá nhân, tổ chức có doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng Covid-19. Thời gian khoản vay có dư nợ gốc, trả lãi từ ngày 23-1-2020 đến ngày hết dịch, thêm 3 tháng. Thủ tục do tự mỗi ngân hàng quy định. Đối tượng được cơ cấu lại thời hạn trả gốc, lãi. Đối tượng được miễn, giảm lãi, phí: không có khả năng trả nợ do doanh thu, thu nhập ảnh hưởng bởi dịch.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN