Hướng dẫn lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính

26/03/2020 - 20:29

BDK - Sở Tư pháp vừa ban hành Công văn số 354 về việc hướng dẫn lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng vi phạm có nơi cư trú ở địa phương thuộc diện sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Theo đó, để đảm bảo việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính chặt chẽ và thống nhất cách ghi nơi cư trú hoặc địa chỉ của đối tượng có hành vi vi phạm mà các giấy tờ có liên quan đến nhân thân chưa kịp chuyển đổi theo đơn vị hành chính cấp xã mới, thì khi tiếp nhận các giấy tờ (chưa chuyển đổi) do đối tượng vi phạm cung cấp hoặc do đối tượng khai nhận (trừ trường hợp đã xác minh được nơi cư trú hoặc địa chỉ của đối tượng có hành vi vi phạm theo tên đơn vị hành chính cấp xã mới) thì khi lập hồ sơ ghi nhận như sau:

Trường hợp đối tượng vi phạm cung cấp giấy tờ tùy thân (hoặc giấy tờ có ghi nhận nơi cư trú) nhưng không biết địa chỉ mới hoặc không khai nhận địa chỉ mới, ngoài việc ghi nơi cư trú hoặc địa chỉ theo giấy tờ đó, thì tiếp sau tên đơn vị hành chính cấp xã cũ mở ngoặc ghi thêm “tên đơn vị hành chính cấp xã mới”.

Trường hợp đối tượng vi phạm khai nhận địa chỉ mới và kèm theo giấy tờ tùy thân (hoặc giấy tờ có ghi nhận nơi cư trú) thì ghi nhận theo lời khai và mở ngoặc ghi thêm “trước đây theo địa chỉ giấy tờ tùy thân”.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN