Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân người nộp thuế năm 2017

09/03/2018 - 15:35

Hiện nay, để đáp ứng quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) năm 2017, Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử để tích hợp thêm dịch vụ cho phép cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai tờ khai QTT TNCN và thay thế hệ thống QTT TNCN (TNCN online) hiện tại (đối với các tờ khai QTT TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH). Theo đó, NNT là doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai QTT TNCN trên hệ thống Hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK); là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ thực hiện khai các tờ khai QTT TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử.

Đối với tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu số 01-TNCN), các tổ chức chi trả vẫn thực hiện gửi trên trang của TNCN online.

Cục Thuế tỉnh hướng dẫn cá nhân QTT TNCN năm 2017 như sau:

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN

Bước 1: Chuẩn bị

- Đối với các cá nhân chưa được cấp mã số thuế (MST) cần làm các thủ tục đăng ký thuế để được cấp MST.

- Để thực hiện khai QTT TNCN, các cá nhân cần tập hợp các thông tin về thu nhập, các khoản giảm trừ (bảo hiểm bắt buộc, giảm trừ gia cảnh...), thuế TNCN đã tạm nộp, đã tạm khấu trừ. Để thu thập được các thông tin này, cá nhân có thể yêu cầu cơ quan chi trả (CQCT) cấp chứng từ khấu trừ hoặc cung cấp các thông tin thu nhập mà CQCT đã trả và số thuế đã khấu trừ trong năm.

- Cá nhân có thể liên hệ với cơ quan thuế (CQT) hoặc truy cập trang điện tử: “http://gdt.gov.vn” hoặc “http://www.gdt.gov.vn” để tải phần mềm kê khai quyết toán HTKK, các tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng.

- Thực hiện cài đặt phần mềm theo hướng dẫn. Nếu có vướng mắc trong việc cài đặt và sử dụng, cá nhân có thể đề nghị CQCT hoặc liên hệ với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ - NNT, Phòng Tin học Cục Thuế tỉnh qua số các số điện thoại: 02753.817204 hoặc 02753827981 để được trợ giúp.

Bước 2: Kê khai QTT

Cách 1: Sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK):

1. Trường hợp cá nhân dùng phầm mềm HTKK để kê khai QTT TNCN thì thực hiện như sau:

- Nhập số liệu quyết toán: để nhập dữ liệu cho tờ khai và bảng kê quyết toán sử dụng của các phần mềm HTKK sẽ hỗ trợ tự động tổng hợp và tính thuế từ các bảng kê lên tờ khai. Vì vậy, cá nhân thực hiện khai đủ các thông tin trên các bảng kê trước là đã có được các tờ khai QTT đầy đủ và chính xác.

- In hồ sơ quyết toán: Sử dụng chức năng in trong các phần mềm để in tờ khai và bảng kê phụ lục. Hồ sơ QTT bao gồm tờ khai quyết toán và bảng kê theo quy định.

- In bìa tệp hồ sơ (theo mẫu đính kèm hướng dẫn này): Sử dụng các chức năng in trang bìa của các phần mềm hỗ trợ.

BÌA TỆP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ

(Dùng cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ QTT TNCN có gửi file dữ liệu)

Mã số thuế: (tự điền TT nếu in từ HTKK)

Tên tổ chức/cá nhân chi trả: (tự điền TT nếu in từ HTKK)

Hồ sơ QT bao gồm:

฀ 05/QTT-TNCN,  ฀ Các bảng kê

฀ 02/QTT-TNCN,  ฀ Các bảng kê

฀ 05/DS-TNCN

฀ 05/KK-TNCN, ฀ Các bảng kê

฀ 02/KK-BH,     ฀ Các bảng kê

฀ 02/KK-XS,     ฀ Các bảng kê

฀ 06/KK-TNCN, ฀ Các bảng kê

฀ 08B/KK-TNCN

฀ 09/KK-TNCN, ฀ Các bảng kê

฀ 13/KK-TNCN, ฀ Các bảng kê

฀ Phụ lục 25/MGT-TNCN

฀ Mẫu QT khác và các bảng kê (NNT tự ghi mẫu tờ khai QT bên dưới)

Hình thức gửi file: (Chỉ gửi file theo 1 hình thức cho tất cả các file tờ khai)

฀ Qua mạng internet, ฀ Trực tiếp, ฀ Bưu điện

NNT thực hiện tiếp bước 3: Kết xuất dữ liệu ra file

2. Trường hợp cá nhân không có khả năng sử dụng phần mềm để kê khai: Cá nhân có thể tải các mẫu tờ khai quyết toán tại trang điện tử và in các mẫu hoặc liên hệ trực tiếp với CQT để lấy mẫu tờ khai để khai. Khai đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu trên tờ khai và bảng kê theo hướng dẫn kê khai theo quy định hiện hành.

Cách 2: Trường hợp cá nhân thực hiện kê khai trực tuyến trên hệ thống eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) phân hệ cá nhân thì:

- Nhập dữ liệu các tờ khai và bảng kê theo đúng mẫu biểu quy định.

- Kết xuất file quyết toán dạng xml. NNT sử dụng chức năng in hồ sơ trên ứng dụng iTaxviewer để in hồ sơ khai QTT.

- Gửi tờ khai và bảng kê đến CQT.

NNT thực hiện tiếp bước 5: Nộp hồ sơ QTT

Bước 3: Kết xuất dữ liệu ra file

Sau khi cập nhật dữ liệu vào các phần mềm kê khai, cá nhân thực hiện kết xuất dữ liệu ra file: Sử dụng các chức năng của phần mềm để kết xuất dữ liệu ra file theo đúng định dạng của CQT quy định.

Lưu ý: Kiểm tra số liệu khớp đúng giữa bản in ra giấy và file dữ liệu. CQT sẽ yêu cầu gửi lại file dữ liệu nếu có chênh lệch với bản giấy hoặc sai tên, sai cấu trúc, định dạng quy định.

Bước 4: Gửi file dữ liệu quyết toán đến CQT

Đối với các file dữ liệu đã được kết xuất tại bước 3, NNT có thể gửi file đến CQT theo một trong hai cách sau:

- Gửi qua mạng internet: NNT truy cập trang điện tử (phân hệ cá nhân), sử dụng chức năng tải tờ khai để gửi file dữ liệu cho CQT và thực hiện các bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.

- Gửi trực tiếp tại CQT hoặc qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: NNT ghi tệp dữ liệu vào đĩa CD hoặc USB. Tuy nhiên, CQT khuyến khích cá nhân gửi file qua internet hoặc qua bưu điện.

Bước 5: Nộp hồ sơ QTT

NNT gửi hồ sơ khai QTT đã in đến CQT theo các hình thức như: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của Luật Thuế TNCN.

Lưu ý: đối với cá nhân có gửi hồ sơ giấy và file phải in và gửi kèm trang bìa tệp với hồ sơ giấy; đối với cá nhân chỉ gửi hồ sơ giấy không cần gửi kèm trang bìa tệp.

Bước 6: Theo dõi kết quả gửi file

Sau khi gửi hồ sơ quyết toán, file dữ liệu, NNT truy cập vào cổng thông tin điện tử để theo dõi kết quả gửi tệp dữ liệu (xem chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm trên địa chỉ (phân hệ cá nhân).

Bước 7: Điều chỉnh số liệu quyết toán

Khi có các sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo cần điều chỉnh của CQT, cá nhân thực hiện kê khai quyết toán, kết xuất lại tệp dữ liệu và gửi cho CQT. Các bước thực hiện bắt đầu từ bước 1 đến bước 6.

Lưu ý: ghi nhớ tên file điều chỉnh để copy hoặc gửi đúng tệp dữ liệu đã điều chỉnh.

Trường hợp cá nhân đã gửi qua mạng các hồ sơ quyết toán trên trang TNCN online cũ (tncnonline.com.vn)

Cá nhân thực hiện mang hồ sơ giấy đến CQT và cung cấp thông tin file đã được gửi qua mạng trên trang TNCN online để được CQT hỗ trợ xử lý.

CỤC THUẾ TỈNH BẾN TRE

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN