Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông

02/02/2020 - 21:34

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT), áp dụng với trường tiểu học, THCS, THPT, THPT nhiều cấp, các tổ chức và cá nhân liên quan. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3-2020.

Thông tư nêu rõ nguyên tắc mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn một đầu SGK và đảm phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Tiêu chí lựa chọn sách phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở GDPT.

Hội đồng lựa chọn SGK do người đứng đầu cơ sở GDPT đứng đầu và thành lập, với số thành viên là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Với cơ sở GDPT có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên Hội đồng lựa chọn sách là 7 người. Những người tham gia biên soạn SGK hoặc tham gia thẩm định sách và làm việc tại các nhà xuất bản không được tham gia hội đồng. Trong trường hợp người đứng đầu cơ sở GDPT không tham gia được Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng do cấp phó của người đứng đầu đảm nhận.

Các ủy viên của Hội đồng sẽ tham khảo ý kiến của học sinh và cha mẹ học sinh về việc lựa chọn SGK… Người đứng đầu cơ sở GDPT công khai danh mục SGK sử dụng trong cơ sở giáo dục và niêm yết tại cơ sở giáo dục trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 4 tháng. Quyền lựa chọn SGK mới thuộc về các nhà trường để triển khai chương trình GDPT mới triển khai vào năm học 2020-2021.

 Cũng theo thông tư, căn cứ tiêu chí lựa chọn SGK, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với cơ sở GDPT trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Sở GD&ĐT; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở GDPT lựa chọn SGK theo quy định.

UBND cấp tỉnh cũng có trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí theo phân cấp quản lý để các cơ sở GDPT tổ chức lựa chọn SGK.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN