Hướng đến một chính phủ điện tử phục vụ tốt cho người dân

29/06/2019 - 06:45

Bà Đỗ Thái Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Đỗ Thái Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Sau hai ngày làm việc, chiều 28-6-2019, Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại tỉnh năm 2019 có buổi kết luận nội dung này.

Tiếp và làm việc cùng đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập.

Đoàn đã làm việc với đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành tỉnh, trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện kiểm soát TTHC tại Sở Y tế, UBND TP. Bến Tre, UBND Phường 6. 

Theo đánh giá từ đoàn kiểm tra, thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm đến công tác kiểm soát TTHC và chú trọng việc chỉ đạo thực hiện trên địa bàn, bước đầu đạt những kết quả nhất định. Từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành làm căn cứ quan trọng cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời, tích cực triển khai các công tác gửi, nhận văn bản điện tử. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ và chức năng, phản hồi trạng thái đầy đủ theo Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ trên trục liên thông văn bản quốc gia. Việc xử lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng được áp dụng cho 100% các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đã ứng dụng ký số tổ chức trong gửi, nhận, văn bản điện tử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế cần lưu ý khắc phục. Một số cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của hoạt động TTHC, cải cách TTHC dẫn đến việc chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt, cũng như việc thực hiện công tác này tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa đúng quy định. Việc kiểm soát quy định TTHC ngay từ giai đoạn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa được quan tâm triển khai thực hiện, nhất là các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản nên vẫn còn văn bản có quy định về yêu cầu, điều kiện, TTHC chưa đúng thẩm quyền, không cần thiết, không hợp lý, phát sinh thêm chi phí thực hiện, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý...

Trên cơ sở những hạn chế, đoàn đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành huyện, xã, nhất là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhất là việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định để phát hiện, ngăn ngừa các TTHC trái quy định trong giai đoạn dự thảo…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng giải trình làm rõ một số nội dung được đoàn đặt ra. Với những kiến nghị, đề xuất đoàn nêu ra, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sẽ có chỉ đạo các sở, ngành tỉnh kịp thời khắc phục nhằm hướng đến một chính phủ điện tử phục vụ tốt nhu cầu người dân.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN