Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

28/07/2020 - 20:11

BDK - Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa triển khai kế hoạch hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020).

Theo đó, các cấp hội tập trung tuyên truyền về sự trưởng thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam 90 năm qua và lịch sử phong trào Phụ nữ quê hương Đồng Khởi, về “Đội quân tóc dài” và tiếp nối các tầng lớp phụ nữ thời kỳ “Đồng khởi mới”. Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Tiếp tục phát động mạnh mẽ thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; “Đồng khởi khởi nghiệp” thông qua việc thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Vận động hội viên, phụ nữ hưởng ứng thực hiện các hoạt động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” trong hệ thống Hội LHPN tỉnh và tuyên truyền rộng rải trong nhân dân, gắn với xây dựng tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch” trong các cấp hội.

Đặc biệt, tuyên truyền các đề án liên quan đến phụ nữ như: Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ…

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN