Hưởng ứng Ngày Pháp luật cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả

08/10/2019 - 13:15

BDK.VN - Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật (từ 10-10-2019 đến 10-11-2019), khuyến khích các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ đội Đồn Biên phòng Hàm Luông tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho ngư dân.

Bộ đội Đồn Biên phòng Hàm Luông tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho ngư dân.

Trong tuần lễ cao điểm, từ ngày 4-11 đến 10-11-2019, tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2019 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên các tuyến đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng.

Nội dung tuyên truyền Ngày Pháp luật năm 2019, tập trung quán triệt, phổ biến các chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các văn bản luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, lao động; pháp luật về khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông; pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bạo lực gia đình; phòng, chống tội phạm và hoạt động "tín dụng đen". 

Tuyên truyền, thông tin về cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tuyên truyền chính sách đối với người có công, về bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuyên truyền về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, về “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”… và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần phản ánh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật. Tuyên truyên về các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật. 

Tùy theo điều kiện cụ thể, các cơ quan, tổ chức, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cần chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN