Hữu Định chuyển biến toàn diện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

30/03/2020 - 06:53

BDK - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Hữu Định đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu NQ đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, chất lượng hoạt động của các chi bộ có nâng lên.

Hữu Định tập trung xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm dừa xiêm xanh.

Hữu Định tập trung xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm dừa xiêm xanh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hữu Định triển khai thực hiện NQ Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, đời sống người dân có nâng lên. Xã đã tập trung thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị trên 2 sản phẩm chủ lực của xã là dừa xiêm xanh và bưởi da xanh. Thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp với 101 thành viên. Hỗ trợ người dân ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm (dừa, bưởi) với doanh nghiệp Hương Miền Tây và Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Mê Kông, nhằm đảm bảo đầu ra cho các hộ trồng dừa, bưởi. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 51 triệu đồng/năm (đầu nhiệm kỳ 29,35 triệu đồng/năm).

Cùng với việc phát triển kinh tế, trong 5 năm qua, Hữu Định tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện tốt phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” được tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Từng đồng chí trong cấp ủy, đảng viên, cán bộ, công chức quán triệt chặt chẽ, từ đó có quyết tâm, năng động, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Với kết quả đạt được cùng với lợi thế của địa phương, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hữu Định chọn 3 khâu đột phá: Tập trung xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên năng động, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

Nhiệm vụ chủ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của xã là củng cố, nâng chất 19 tiêu chí xã NTM đã đạt được làm cơ sở để xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2023 và cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, chú trọng thực hiện quản lý chặt chẽ về quy hoạch. Kêu gọi, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế hợp tác, tăng thu nhập của nhân dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện tốt NQ Trung ương 4 gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và quy định nêu gương. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ; trong đó, quan tâm lãnh đạo chặt chẽ công tác cán bộ. Thường xuyên rà soát, chấn chỉnh quy hoạch đảm bảo tính liên tục, chú trọng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đảng bộ xã Hữu Định đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí; đồng chí Đoàn Thanh Phong được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 11 đại biểu; trong đó, 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN