Hữu Định duy trì nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới

14/08/2020 - 06:54

BDK - Là 1 trong 4 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện Châu Thành, đến nay, Hữu Định cơ bản duy trì nâng chất các tiêu chí (TC) đạt được. Có được kết quả này, trong 6 năm qua, xã đã thực hiện nhiều giải pháp từ tuyên truyền nâng cao nhận thức đến củng cố nâng chất từng TC.

Sơ chế dừa tại Công ty TNHH XNK trái cây Mê Kông, xã Hữu Định, huyện Châu Thành.

Sơ chế dừa tại Công ty TNHH XNK trái cây Mê Kông, xã Hữu Định, huyện Châu Thành. 

Kinh nghiệm đã làm

Chia sẻ về kinh nghiệm trong giữ vững và nâng chất các TC xã NTM, Bí  thư Đảng ủy xã Hữu Định Đoàn Thanh Phong cho rằng: Xây dựng xã NTM đã khó, giữ vững và nâng chất kết quả đạt được càng khó hơn. Xác định rõ điều đó,  hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về củng cố, nâng chất các TC đã đạt, giao Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia (BCĐ) xã xây dựng kế hoạch thực hiện. Đến cuối năm 2019, BCĐ huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM 5 năm liền.

Bí thư Chi bộ ấp Hữu Nhơn Phạm Văn Sửa cho rằng: Ngay sau khi được công nhận xã NTM, toàn hệ thống chính trị bắt tay ngay vào việc duy trì và nâng chất các TC đạt được và tập trung quán triệt trong nội bộ Đảng, đoàn thể, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Từ đó, vận động toàn hệ thống chính trị, nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia giữ vững thành quả xã NTM.

Ngoài ra còn xây dựng nội dung công việc người dân cần thực hiện phát đến từng hộ gia đình, mỗi người dân tham gia cùng hệ thống chính trị của xã. Thường xuyên rà soát những chỉ tiêu của từng TC chưa đạt được 100%, TC chưa vững chắc để thực hiện, không để TC nào bị hụt chuẩn.

“Có được kết quả này, bên cạnh việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ BCĐ huyện đến sự tập trung của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là rất quan trọng. Cùng với đó là vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên là yếu tố hàng đầu để thúc đẩy lộ trình và nâng cao chất lượng xây dựng xã NTM. Trước những yêu cầu đòi hỏi cao hơn của xã NTM nâng cao thì mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phải là người đi đầu đảm nhận việc triển khai đến nhân dân tạo sự đồng thuận, chung tay thực hiện. Sự gương mẫu, tự giác của từng cán bộ, đảng viên sẽ là chất xúc tác cho hành trình xây dựng xã NTM nâng cao và phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu”, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Thanh Phong nói.

Thi đua xây dựng NTM nâng cao

Để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, địa phương cần tập trung nhiều giải pháp. Trong đó, thường xuyên kiện toàn BCĐ xây dựng NTM, phân công từng thành viên BCĐ phụ trách theo dõi việc thực hiện các TC. Phối hợp tốt với ngành chuyên môn huyện nhằm tranh thủ sự hướng dẫn kịp thời về mặt chuyên môn cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ Đảng đến đoàn viên, hội viên, nhân dân nắm rõ những nội dung xây dựng NTM nâng cao, nhất là những nội dung do nhân dân thực hiện. Đoàn thể phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền theo từng thời gian cụ thể. Nội dung tuyên truyền, vận động có trọng tâm, trọng điểm; hình thức phong phú, đa dạng, dễ hiểu, dễ triển khai gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Tích cực hưởng ứng tham gia “Ngày Chủ nhật NTM” tại địa phương.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao để có thể làm tiền đề xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, lấy mục tiêu xây dựng con người, gia đình, ấp văn hóa làm nòng cốt của phong trào. Biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, tổ chức các hoạt động văn hóa tại địa phương.

Phân công giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, đoàn thể thành viên BCĐ phụ trách từng ấp, từng TC phù hợp với chức trách, nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện từng TC theo phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Gắn với trách nhiệm hoàn thành các TC NTM nâng cao được phân công với nhiệm vụ của ngành vào công tác thi đua hàng năm.

“Cần quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, vận động nhân dân tham gia hợp tác xã, quan tâm xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, mỗi đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện các TC về xây dựng NTM để tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện”, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Thanh Phong nhấn mạnh.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN