Huyện Giồng Trôm tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

15/11/2019 - 06:57

BDK - Năm 2019, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục (GD) quốc phòng - an ninh (QP-AN) huyện Giồng Trôm luôn chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, GD kiến thức (KT) QP-AN cho các đối tượng và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, xây dựng nền QP toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững AN chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Các em học sinh THPT tham gia tranh tài trong hội thao QP-AN học sinh do tỉnh tổ chức. Ảnh: Đặng Thạch

Các em học sinh THPT tham gia tranh tài trong hội thao QP-AN học sinh do tỉnh tổ chức. Ảnh: Đặng Thạch

Thành viên Hội đồng GDQP-AN các cấp trên địa bàn huyện luôn phát huy được vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường trực Hội đồng GDQP-AN các cấp có chuyển biến tích cực, nắm chắc số liệu các đối tượng.Với vai trò là cơ quan thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn chủ động tham mưu với UBND huyện kiện toàn Hội đồng GDQP-AN huyện; đồng thời ban hành quy chế hoạt động sát với chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên. Hội đồng GDQP-AN huyện cũng đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác GDQP-AN, thường xuyên kiện toàn các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát với điều kiện thực tế địa phương, cơ sở.

Trong năm 2019, đã đưa 10 sĩ quan cấp tá tham gia bồi dưỡng KT QP-AN theo quy định; đưa 24 cán bộ trưởng, phó đầu ngành huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã tham gia bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 đúng thời gian và thành phần, mở 2 lớp bồi dưỡng KTQP-An cho đối tượng 4 với 197 đồng chí.

Kết quả bồi dưỡng KTQP-An đến nay thì đối tượng 2 đã bồi dưỡng 12/13 đồng chí, đối tượng 3 là 291/291 đồng chí, Hội đồng GDQP-An huyện bồi dưỡng cho đối tượng 4 cấp huyện là 1.232/1.258 đồng chí, đạt 97,93%; Hội đồng GDQP-An cấp xã đã bồi dưỡng cho đối tượng 4 là 6.461/6.658 đồng chí, đạt 97,04%; chức việc tôn giáo là 232/323 vị, đạt 71,28%. Toàn huyện có 4 trường THPT và 1 trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên. Trong năm, các trường THPT và Trung tâm đã mở 107 lớp GDQP-An cho học sinh, trong đó có 4.250 em tham gia, có phương pháp giảng dạy khá sinh động. Công tác phổ biến KTQP-AN toàn dân được các cấp đồng tình hưởng ứng, có 22 bài viết và 75 tin trên đài truyền hình về công tác QP-AN. Ngoài ra, thông qua Hội trại tòng quân và lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, ngày truyền thống dân quân tự vệ (DQTV), hội đồng GDQP-An các cấp đã tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV và truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống DQTV với 44 cuộc, có 3.800 người tham dự…

Thượng tá Lưu Văn Vũ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm kiêm Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP-An huyện cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng công tác GDQP-AN, Ban Thường trực huyện chú trọng tăng cường công tác kiểm tra. Qua những đợt kiểm tra đã đánh giá đúng những ưu, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những chủ trương, biện pháp khắc phục kịp thời, đưa công tác GDQP-AN đi vào chiều sâu, vững chắc…

Qua triển khai công tác GDQP-AN toàn dân, đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao cảnh giác, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Thời gian qua, công tác GDQP-AN đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Giồng Trôm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền QP toàn dân gắn với thế trận AN nhân dân ngày càng vững chắc.

Chiến Sĩ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN