Huyện ủy Châu Thành sơ kết quý I-2019

03/04/2019 - 21:09

9 tập thể được nhận giấy khen của Ban thường vụ Huyện ủy.

9 tập thể được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Sáng 3-4-2019, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy quý I-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh  Huỳnh Quang Triệu đến dự.

Quán triệt tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” gắn với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới” và 3 khâu đột phá của Huyện ủy, Đảng bộ Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt một số kết quả nhất định. Trong quý I-2019, huyện đã xây dựng hoàn thành 9,575km đường bê-tông, đạt 23,94% Nghị quyết. Thực hiện Đề án số 3333, đến nay huyện có 4/5 công trình đăng ký khởi công chào mừng Ngày Bến Tre Đồng khởi 17-1, hiện đã hoàn thành phần nền hạ.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và Nghị quyết 02, Đề án 02 của Tỉnh ủy, trong quý huyện đã thực hiện 7 mô hình. Đến nay, huyện có 71 mô hình kiêm nhiệm. Huyện tiến hành xây dựng đề án thành lập bộ phận văn phòng phục vụ chung khối MTTQ, các đoàn thể huyện. Triển khai đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài truyền thanh huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện trong thực hiện Nghị quyết Huyện ủy quý I-2019.

Để đạt kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị, Châu Thành cần tiếp tục quán triệt chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy đảm bảo thống nhất trong thực thi nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Huyện chuẩn bị tốt việc chuẩn thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước mắt, chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện. Triển khai kế hoạch khắc phục hạn chế của Ban Thường vụ Huyện ủy sau kiểm điểm vừa qua. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo dõi nắm chắc tiến độ thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn huyện. Kiên quyết xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi. Quan tâm xây dựng nông thôn mới, nhất là việc thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”. Rà soát lại đội ngũ cán bộ và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn, nhất là cán bộ chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố, trao quyết định khen thưởng cho 9 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014 - 2019.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN