Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6

12/10/2018 - 13:39

Ngày 11-10-2018, Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Huyện ủy 9 tháng năm 2018.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh phụ trách các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.

Trong 9 tháng năm 2018, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện ổn định. Huyện triển khai thực hiện phương châm 10 chữ Đại hội Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” có sự chuyển biến khá tốt trong các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; có sự chủ động, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần năm “tăng tốc”; lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2020 và đại hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; nhiều phong trào hành động cách mạng tại địa phương có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt khá so với kế hoạch. Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, chuỗi giá trị con heo, cây dừa được các ngành, địa phương chủ động, tích cực thực hiện. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển tốt. Công tác xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị được các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực. Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững được triển khai đồng bộ. Các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao và công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức có bước chuyển biến tích cực. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục được củng cố, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thẳng thắn nhìn nhận một số mặt hạn chế như: vẫn còn một vài cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa thực hiện một số nhiệm vụ có lúc còn chậm, chưa thể hiện rõ tinh thần “tăng tốc”. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn rơi vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chưa đạt yêu cầu đề ra. Các chi hội, đoàn thể, tổ nhân dân tự quản có nơi hoạt động chất lượng chưa cao. Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển nhưng thiếu bền vững, chưa thật sự đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến khá phức tạp…

Ngọc Vũ

        

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN